Агенция "Пътна инфраструктура"

Институт по пътища и мостове

ИПМ

Асфалтови настилки

В Асфалтовата лаборатория се извършват лабораторни изпитвания на асфалтови смеси, асфалтови пластове и изпитване на минерални материали използвани за производство на асфалтови смеси, съгласно АSTM, BS, AASHTO и БДС EN. Като контролен орган в този отдел се изготвят и съгласуват рецепти за асфалтови смеси. Извършват се стандартизирани изпитвания за определяне на физико-механичните показатели на скални материали и на асфалтови смеси, полагани на обекти от РПМ.

Контрол на полаганата асфалтова
смес на АМ Тракия ЛОТ 4

Асфалтови смеси за изпитване

В лабораторията се провеждат следните изпитвания на асфалтови смеси:

В лабораторията се провеждат следните изпитвания на добавъчни материали за асфалтови смеси и конструктивни пластове за пътища и съоръжения:

Маршалов чук за уплътняване
на пробни тела от
асфалтова смес

Маршалова преса за изпитване на
пробни тела

Машина за уплътняване на
асфалтови пробни тела за коловози

Апаратура за изпитване за образуване
на коловози

Апаратура за екстракция на асфалтова смес

В Лабораторията за динамични изследвания се извършват следните изпитвания:

MTS - апаратура