Агенция "Пътна инфраструктура"

Институт по пътища и мостове

ИПМ

Адрес: гр. София, ул."Бесарабия" № 114

П.К. 1517

Директор: н.с. инж. Веселин Димитров

Тел: 02 945 50 54

Факс: 02 945 0683

Е-mail: crbl at abv.bg

Секретар

Тел: 02 945 03 50

Факс: 02 945 0683

Е-mail: crbl at abv.bg

За да изпратите електронна поща - моля заменете at с @ в посочените на края на всеки ред мейл адреси.

Отдел Име и Фамилия Длъжност Телефон e-mail
Автомобилно движение доц. д-р инж. Доброслав Симеонов началник отдел 02 8474307 d.simeonov at api.bg
Административно обслужване Виктория Никифорова началник отдел 02 8474307 v.nikiforova at api.bg
Асфалтови настилки н.с. инж. Елена Генева началник отдел 02 9450754 e.geneva at api.bg
Обследване на пътища и конструктивни качества на настилките н.с. инж. Светослав Каймаканов началник отдел 02 8471247 s.kaymakanov at api.bg
Пътни съоръжения н.с. инж. Илиян Ванков началник отдел 02 9450432 iliyan_vankov at abv.bg
Пътни конструкции, геотехника и геосинтетици н.с. д-р инж. Албена Радева началник отдел 02 8475901 albena_radeva at abv.bg
Химия и пътна безопастност н.с. хим. Дафинка Пангарова началник отдел 02 9450754 dafny1 at abv.bg

В мейл адресите символа @ е заменен с at за да се избегне автоматичното изпращане на нежелана електронна поща
от spam роботи. За да изпратите електронна поща - моля заменете at с @ в посочените в края на всеки ред мейл адреси.