Агенция "Пътна инфраструктура"

Институт по пътища и мостове

Адрес: гр. София, ул."Бесарабия" № 114 П.К. 1517

Директор: н.с. инж. Веселин Димитров

Тел: 02 945 03 50

Факс: 02 945 0683

Е-mail: veselindimitrov at api.bg

Секретар

Тел: 02 945 03 50

Факс: 02 945 0683

Е-mail: ipm at api.bg

За да изпратите електронна поща - моля заменете at с @ в посочените на края на всеки ред мейл адреси.

Отдел Име и Фамилия Длъжност Телефон e-mail
Автомобилно движение инж. Георги Георгиев началник отдел 02 8474307 georgi.atanasovgeorgiev at api.bg
Административно обслужване Виктория Никифорова началник отдел 02 8474307 v.nikiforova at api.bg
Асфалтови настилки н.с. инж. Елена Генева началник отдел 02 9450754 e.geneva at api.bg
Обследване на пътища и конструктивни качества на настилките н.с. инж. Светослав Каймаканов началник отдел 02 8471247 s.kaymakanov at api.bg
Пътни съоръжения инж. Александър Тодоров началник отдел 02 9450432 al.todorov at api.bg
Пътни конструкции, геотехника и геосинтетици н.с. д-р инж. Албена Радева началник отдел 02 8475901 albena.radeva at api.bg
Строителна химия и пътна сигнализация н.с. хим. Дафинка Пангарова началник отдел 02 9450754 d.pangarova at api.bg

В мейл адресите символа @ е заменен с at за да се избегне автоматичното изпращане на нежелана електронна поща
от spam роботи. За да изпратите електронна поща - моля заменете at с @ в посочените в края на всеки ред мейл адреси.