Агенция "Пътна инфраструктура"

Институт по пътища и мостове

ИПМ

Международна дейност

От 2005 год. Централен институт по пътища и мостове, понастоящем Институт по пътища и мостове, е приета за пълноправен член на FEHRL (Форум на европейските национални пътни лаборатории). Основна цел на форума е координирането на научно-техническата дейност на европейските пътни лаборатории, организиране, мениджмънт и координация на съвместни научно-технически проекти в областта на пътното дело както между отделни членове на форума, така и на проекти, финансирани от Европейската комисия.