Агенция "Пътна инфраструктура"

Институт по пътища и мостове

Международна дейност

От 2005 год. Централен институт по пътища и мостове, понастоящем Институт по пътища и мостове, е приета за пълноправен член на FEHRL (Форум на европейските национални пътни лаборатории). Основна цел на форума е координирането на научно-техническата дейност на европейските пътни лаборатории, организиране, мениджмънт и координация на съвместни научно-технически проекти в областта на пътното дело както между отделни членове на форума, така и на проекти, финансирани от Европейската комисия.

  • – Разработване на инструментариум за оценка на пътни съоръжения в страните от Централна и Източна Европа с цел по-добро и качествено поддържане и рехабилитация
  • – Разработване и определяне на методи за подобряване на поведението на еластични пътни настилки в Централна и Източна Европа;
  • – Създаване и развитие на европейски алианс за научни изследвания в областта на транспорта;
  • – Създаване и развитие на европейски алианс за научни изследвания в областта на транспорта;
  • - Пилотен проект за обща европейска програма за обучение на експерти в областта на пътната безопасност - обучение и прилагане за пътища извън Транс-европейската пътна мрежа.