Агенция "Пътна инфраструктура"

Институт по пътища и мостове

Лаборатория

Дейността, функциите и задачите, които изпълняват лабораториите към ИПМ, са регламентирани в Правилник за структурата, дейността и организация на работа на Агенция „Пътна инфраструктура”.

Услугите които предоставя лабораторията са в рамките на държавата и са предназначени основно за проектиране и изграждане на националната пътна инфраструктура. Изготвяните експертизи, становища и услугите, извършвани по изпитване и контрол, са предназначени основно за дейността на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, структурата на Агенция „Пътна инфраструктура” и външни клиенти - фирми, извършващи пътностроителна дейност в национален мащаб.

Услуги

Файлове