Агенция "Пътна инфраструктура"

Институт по пътища и мостове

Назад

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ГОРЕЩИ АСФАЛТОВИ СМЕСИ И ПРОБИ ОТ АСФАЛТОВИ ПЛАСТОВЕ

ПОКАЗАТЕЛИ
Цена
1
Лабораторно бъркане на асфалтова смес - БДС ЕN 12697-35
40,00 лв
2 Изготвяне на пробни тела от готова асфалтова смес - БДС EN 12697-30
49,00 лв
3 Обемна плътност – БДС EN 12697-6, процедура А
50,00 лв
4 Обемна плътност – БДС EN 12697-6, процедура В
52,00 лв
5 Обемна плътност – БДС EN 12697-6, процедура С
58,00 лв
6 Обемна плътност – БДС EN 12697-6, процедура D
54,00 лв
7 Максимална плътност на асфалтова смес с вода - БДС ЕN 12697-5 процедура А
71,00 лв
8 Максимална плътност на асфалтова смес с разтворител - БДС EN 12697-5, процедура А
80,00 лв
9 Остатъчна порестост (Съдържание на въздушни пори- Vm)- БДС EN 12697-8
9,00 лв
10 Обем на порите в минералния материал (VMA) - БДС EN 12697-8
9,00 лв
11 Обем пори запълнени с битум (VFB) - БДС EN 12697-8
9,00 лв
12 Устойчивост, условна пластичност, показател на условна твърдост по метода Marshall – БДС EN 12697-34
54,00 лв
13 Съдържание на свързващо вещество в асфалтовата смес – БДС EN 12697-1, метод с центрофуга
119,00 лв
14 Зърнометричен състав на минералната част на асфалтова смес БДС EN 12697-2
67,00 лв
15 Оттичане на свързващото вещество, метод Шеленберг – БДС EN 12697-18, част 2
141,00 лв
16 Чувствителност към вода - БДС EN 12697-12
89,00 лв
17 Якост при индиректен опън три пробни тела при една температура – БДС EN 12697-23
243,00 лв
18 Модул на еластичност при натоварване на индиректен опън индиректен опън /три пробни тела при една температура /– ASTM D 4123, БДС EN 12697-26, приложение С
520,00 лв
19 Изпитване на асфалтова смес на устойчивост на образуване на коловози, съгласно БДС EN 12697-33:2003+A1:2008 и БДС EN 12697-22:2003+A1:2008
341,00 лв
20 Коефициент на уплътнение на асфалтов пласт (степен на уплътнение) - БДС 17143-1990; БДС EN 12697-9
9,00 лв
21 Дебелина на асфалтов пласт – БДС EN 12697-36
16,00 лв
22 Проектиране, изготвяне и изпитване на асфалтова смес съгласно Национално приложение БДС ЕN 13108-1:2006/НА:2009
295,00 лв
23 Проектиране, изготвяне и изпитване на асфалтова смес съгласно Наръчник на Асфалтовия Институт - MS-2 и Техническа спесификация 2014 на АПИ
392,00 лв
24 Устойчивост на пластична деформация при статично натоварване три пробни тела - BS 598-111
340,00