Агенция "Пътна инфраструктура"

Институт по пътища и мостове

Назад

АВТОМОБИЛНО ДВИЖЕНИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ
Цена
1
Средно-денонощна годишна интензивност на автомобилното движение на преброителен пункт
300,00 лв
2 Средно-денонощни месечни интензивности на автомобилното движение на преброителен пункт
360,00 лв
3 Данни за автомобилното движение, изискващи допълнителна обработка
+158,00 лв
4 Прогнозна интензивност на автомобилното движение на преброителен пункт
+188,00 лв
5 Подготовка, организация, контрол на изследване на трафика чрез провеждане на анкета (три дни по 12 часа) „Произход-Предназначение” и профилно преброяване (три денонощия) на един пункт на двулентов път
2390,00 лв
6 Подготовка, организация, контрол на изследване на трафика чрез провеждане на специални преброявания (три дни по 12 часа) и профилно преброяване (три дни по 12 часа) на четириклонно кръстовище
1270,00 лв