Агенция "Пътна инфраструктура"

Институт по пътища и мостове

Назад

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА БИТУМНИ СВЪРЗВАЩИ ВЕЩЕСТВА

I БИТУМИ

ПОКАЗАТЕЛИ
Цена
1
Пенетрация
96,00 лв
2 Температура на омекване
92,00 лв
3 Температура на счупване по Фраас
105,00 лв
4 Промяна на масата
109,00 лв
5 Пламна температура
79,00 лв
6 Съдържание на парафини
200,00 лв
7 Разтворимост
110,00 лв
8 Кинематичен вискозитет
92,00 лв
9 Динамичен вискозитет
96,00 лв
10 Фракционен състав
101,00 лв
11 Еластично възстановяване
101,00 лв
12 Стабилност при съхранение
166,00 лв
13 Специфична плътност
96,00 лв
14 Комплексен модул и фазов ъгъл/при една температура/
109,00 лв
15 Модул на твърдост/при една температура/
144,00 лв
16 Стареене под налягане в PAV
300,00 лв

II БИТУМНИ ЕМУЛСИИ

ПОКАЗАТЕЛИ
Цена
1
Време на изтичане /при една температура/
96,00 лв
2 Стабилност при съхранение
118,00 лв
3 Пресевен остатък
96,00 лв
4 Полярност на частиците
79,00 лв
5 Остатък след изпарение
158,00 лв
6 Остатък след дестилация
100,00 лв
7 Адхезия
101,00 лв
8 Стабилност при смесване с цимент
114,00 лв
9 Степен на разпадане
105,00 лв