Агенция "Пътна инфраструктура"

Институт по пътища и мостове

Назад

ОБСЛЕДВАНЕ НА ПЪТИЩА И ИЗГОТВЯНЕ НА ИЗХОДНИ ДАННИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

ПОКАЗАТЕЛИ
Цена
1
Измерване на носимоспособност на настилката с Дефлектограф на Лакроа
221,00 лв на км
2 Измерване на носимоспособност на настилката с Греда на Бенкелман
324,00 лв на км
3 Измерване на повреди по пътното покритие и оглед на отводнителната система на пътя
115,00 лв на км
4 Измерване на надлъжната равност на пътното покритие на една лента за движение с APL-25
71,00 лв на км
5 Измерване на надлъжната равност на пътното покритие на две ленти за движение в двете посоки с APL-25
130,00 лв на км
6 Измерване на надлъжната равност на пътното покритие на една лента за движение с лазерен Профилограф Dynatest
61,00 лв на км
7 Измерване на надлъжната равност на пътното покритие на една лента за движение с Dipstik
143,00 лв на км
8 Измерване на напречната равност на пътното покритие на една лента за движение с Dipstik
69,00 лв на км
9 Измерване на напречната равност на пътното покритие на една лента за движение с 4(2) – метрова лата
48,00 лв на км
10 Измерване на надлъжната равност на пътното покритие на една лента за движение с 4(2) – метрова лата
88,00 лв на км
11 Видеозаснемане на повредите по пътното покритие и пътните принадлежности с автоматизираната система Dynatest.
90,00 лв на км
12 Видеозаснемане на повредите по пътното покритие и пътните принадлежности с автоматизираната система CamLink
71,00 лв на км
13 Измерване на равността, видеозаснемане на пътя и паспортизация с автоматизираната система Dynatest.
155,00 лв на км
14 Изготвяне на задание за проектиране
656,00 лв на км
15 Обща цена за обследване на пътя и изготвяне на задание за проектиране без подробно обследване на отделни участъци
938,00 Лакроа 1041,00 Бенкелман на км
16 Вземане на сондажна ядка до 30 см от готови асфалтови настилки
30,00 лв на брой
17 Транспортни разходи за Dynatest
2,50 лв/ км
18 Транспортни разходи за Дефлектограф на Лакроа
2,50 лв/ км
19 Транспортни разходи за APL-25 и обслужващ лек автомобил
1,70 лв/ км
20 Транспортни разходи за Сонда за асфалтови ядки
0,50 лв/км