Агенция "Пътна инфраструктура"

Институт по пътища и мостове

Назад

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА СТРОИТЕЛНИ ПОЧВИ И СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ
Цена
1
Пресевен анализ (ареометров анализ)
123,00 лв
2 Пресевен анализ (мокър)
67,00 лв
3 Пресевен анализ на каменна фракция
53,00 лв
4 Показател на пластичност, съгласно AASHTO T 90
100,00 лв
5 Показател на пластичност, съгласно  БДС 648
100,00 лв
6 Стандартна плътност и оптимално водно съдържание
244,00 лв
7 Калифорнийски показател за носимоспособност (CBR) в лабораторни условия
278,00 лв
8 Водно съдържание
37,00 лв
9 Пясъчен еквивалент
156,00 лв
10 Метиленово синьо
173,00 лв
11 Съдържание на бучки глина и ронливи зърна
53,00 лв
12 Съдържание на отмиваеми частици
54,00 лв
13 Съпротивление на износване в апарат „Лос Анжелос”
105,00 лв
14 Съпротивление на износване в апарат „Микро-Девал”
148,00 лв
15 Коефициент на ускорено полиране
443,00 лв
16 Дробимост
79,00 лв
17 Устойчивост на удар на минерални материали
117,00 лв
18 Якост на срязване на почви в апарат за едноплоскостно срязване
202,00 лв
19 Коефициент на водопропускливост на пясъци
108,00 лв
20 Якост на натиск на 7-ми ден на пробни тела от стабилизирана или нестабилизирана почва
283,00 лв
21 Якост на натиск на 28-ми ден на пробни тела от стабилизирана или нестабилизирана почва
344,00 лв
22 Мразоустойчивост при непосредствено замразяване и размразяване за 25 цикъла, съгласно БДС 173
214,00 лв
23 Мразоустойчивост при третиране 5 цикъла с натриев сулфат, съгласно БДС 173
245,00 лв
24 Мразоустойчивост при третиране 3 цикъла с магнезиев сулфат, съгласно БДС EN 1367-2
253,00 лв
25 Мразоустойчивост при третиране 3 цикъла с натриев сулфат, съгласно БДС 173
216,00 лв
26 Мразоустойчивост при третиране 5 цикъла с магнезиев сулфат, съгласно БДС EN 1367-2
283,00 лв
27 Мразоустойчивост при третиране 10 цикъла с магнезиев сулфат, съгласно БДС EN 13450
393,00 лв
28 Мразоустойчивост при непосредствено замразяване и размразяване за 10 цикъла, съгласно БДС ЕN 1367-1
287,00 лв
29 Мразоустойчивост при непосредствено замразяване и размразяване за 20 цикъла, съгласно БДС ЕN 1367-1
400,00 лв
30 Обемна маса в свободно насипно състояние
83,00 лв
31 Естествена влажност на скални пробни тела
50,00 лв
32 Водопопиваемост на скални пробни тела
65,00 лв
33 Обемна маса на скални пробни тела
54,00 лв
34 Обемна плътност (изпитване на място чрез режещ пръстен), цена за една точка
43,00 лв
35 Обемна плътност (изпитване на място чрез заместващ пясък), цена за една точка
77,00 лв
36 Модул на еластична деформация и степен на уплътняване с натискова плоча, цена за една точка
274,00 лв
37 Пенетрация с динамичен пенетрометър , цена за една точка
387,00 лв
38 Калифорнийски показател за носимоспособност (CBR) при полеви условия, цена за една точка
284,00 лв
39 Определяне съпротивлението на проникване с уред “Игла на Проктор”, цена за една точка
62,00 лв
40 Динамичен модул на еластичност с динамична натискова плоча, цена за една точка
92,00 лв
41 Модул на Йънг и коравината на строителни почви с уреда GeoGauge, цена за една точка
90,00 лв
42 Влажност на почвите с уред, използващ налягането на калциев карбид, цена за една точка 
111,00 лв
43 Обемна плътност на място чрез метод с гумен балон, цена за една точка 
88,00 лв
44 Линейно свиване на почви
102,00 лв
45 Изпитване с джобен pH-метър
95,00 лв
46 Якостни характеристики с джобен пенетрометър
29,00 лв
47 Вземане на ненарушена проба от изкопан шурф
75,00 лв
48 Описание на почвените пластове в шурф, включващо и снимка
95,00 лв
49 Ръчно изкопаване на шурф с максимална дълбочина 1,50 m и вземане на нарушена проба
123,00 лв
50 Заснемане на ситуация, напречен профил и отводнителна система в точката на шурфа
72,00 лв
51 Съдържание на водоразтворими сулфати
187,00 лв
52 Съдържание на водоразтворими хлориди
153,00 лв
53 Съдържание на органични примеси /чрез изгаряне/
105,00 лв
54 Съдържание на органични примеси /индикаторен метод/
96,00 лв
55 Съдържание на хумус
118,00 лв
56 Транспортни разходи
0,50 лв/км