Агенция "Пътна инфраструктура"

Институт по пътища и мостове

Назад

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ЕДРОЗЪРНЕСТИ И ДРЕБНОЗЪРНЕСТИ СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ, ТРОШЕН КАМЪК, ПЯСЪК, ДОБАВЪЧЕН МАТЕРИАЛ, ШЛАКА

ПОКАЗАТЕЛИ
Цена
1
Съдържание на фина фракция – БДС EN 933-
58,00 лв
2 Зърнометричен състав – БДС EN 933-1
67,00 лв
3 Коефициент на плоски зърна – БДС EN 933-3
80,00 лв
4 Коефициент на формата – БДС EN 933-4
80,00 лв
5 Процентно съдържание на зърна с раздробени или натрошени повърхности и напълно закръглени зърна – БДС ЕN 933 5
58,00 лв
6 Мразоустойчивост в разтвор на MgSO4 – БДС EN 1367-2
283,00 лв
7 Плътност на зърната и абсорбция на вода на едрозърнест скален материал – БДС EN 1097-6
71,00 лв
8 Плътност на зърната и абсорбция на вода на дребнозърнест скален материал – БДС EN 1097-6
80,00 лв
9 Леки органични замърсявания – т. 14.2 от БДС EN 1744-1
97,00 лв
10 Сцепление между скален материал и битум – БДС 11685:1982
67,00 лв
11 Съвместимост между скален материал и битум /варовици/ – БДС EN 12697-11
179,00 лв
12 Сцепление между скален материал и битум/кисели/ – БДС EN 12697-11
274,00 лв