Агенция "Пътна инфраструктура"

Институт по пътища и мостове

Назад

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА МИНЕРАЛНО БРАШНО /ФИН ПЪЛНИТЕЛ, СОБСТВЕН ПРАХ И ХИДРАТНА ВАР

ПОКАЗАТЕЛИ
Цена
1
Зърнометричен състав – т.2.1 от БДС 2880-84, БДС EN 933-1
67,00 лв
2 Пористост т.2.2.2 от БДС 2880-84
9,00 лв
3 Обемна плътност – т.2.2.2 от БДС 2880-84
58,00 лв
4 Влажност– т.2.1 от БДС 2880-84
49,00 лв
5 Съдържание на вода - БДС EN 1097-5
49,00 лв
6 Хидрофобност – т.2.3.2 от ОН 1176491-84
54,00 лв
7 Специфична плътност
96,00 лв