Агенция "Пътна инфраструктура"

Институт по пътища и мостове

Назад

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ
Цена
1
Якост на сцепление , (при една температура)
155,00 лв
2 Водонепропускливост
106,00 лв
3 Дебелина
78,00 лв
4 Маса на единица площ
75,00 лв
5 Устойчивост на стичане при повишени температури (при една температура)
88,00 лв
6 Огъваемост при ниски температури (при една температура)
101,00 лв
7 Якост на опън и удължение при скъсване( за едно направление)
117,00 лв
8 Екстракция с толуол
231,00 лв
9 Абсорбция на вода
224,00 лв