Агенция "Пътна инфраструктура"

Институт по пътища и мостове

Назад

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПЪТНА МАРКИРОВКА

I БОИ, СТУДЕНИ ПЛАСТИЦИ, ТЕРМОПЛАСТИЦИ

ПОКАЗАТЕЛИ
Цена
1
Определяне на външен вид
66,00 лв
2 Адхезия
75,00 лв
3 Устойчивост на филма на дестилирана вода /за 72 часа/
92,00 лв
4 Устойчивост на филма на бензин / за 9 цикъла/
92,00 лв
5 Съдържание на твърди вещества
109,00 лв
6 Съдържание на свързващи вещества
118,00 лв
7 Съдържание на стъклени перли
135,00 лв
8 Съпротивление на хлъзгане
80,00 лв
9 Алкална устойчивост
148,00 лв
10 Температура на омекване
92,00 лв
11 Коефициент на яркост/5бр. образци или у-к 100 м-18 точки/
134,00 лв
12 Индекс на износване
62,00 лв
13 Коефициент на яркост β
67,00 лв
14 Координати на цветност
67,00 лв
15 Плътност
83,00 лв
16 Геометрични размери/за готова маркировка/ у-к 100 м-10 точки/
53,00 лв

II СТЪКЛЕНИ ПЕРЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ
Цена
1
Зърнометричен състав
87,00 лв
2 Устойчивост на въздействието на вода
96,00 лв
3 Устойчивост на въздействието на солна киселина
101,00 лв
4 Устойчивост на въздействието на калциев дихлорид
105,00 лв
5 Устойчивост на въздействието на натриев сулфид
101,00 лв
6 Наличие на хидрофобно покритие
74,00 лв
7 Наличие на флотационно покритие
74,00 лв