Агенция "Пътна инфраструктура"

Институт по пътища и мостове

Назад

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ВЕРТИКАЛНА ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ И ПЪТНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПОКАЗАТЕЛИ
Цена
1
Коефициент на яркост при обратно отражение (за 1 цвят на 1 елемент)
62,00 лв
2 Коефициент на яркост β (за 1 цвят на 1 елемент)
67,00 лв
3 Координати на цветност (за 1 цвят на 1 елемент)
67,00 лв
4 Адхезия на фолиото
74,00 лв
5 Устойчивост на удар на пътни знаци и табели съгласно EN 12899-1
105,35 лв на знак/табела/ елемент
6 Измерване дебелина на цинково покритие, на боя и други немагнитни покрития в-у феромагнитни материали съгласно БДС EN ISO 1461
142,00 лв на м2
7 Измерване на геометрични характеристики на пътни знаци и табели
156,00 лв на м2
8 Измерване геометрични характеристики на елементи за СПО/ за защитни мрежи/за шумозащитни огради и др.
182,00 лв на м2
9 Определяне на якостни характеристики на свободни или монтирани елементи за СПО, на елементи за защитни мрежи, на елементи за шумозащитни огради и др.
178,00 лв на бр./к-т
10 Измерване и оценка очертаването на символите на пътни знаци и табели
156,00 лв на м2
11 Изпитване на пътни принадлежности и на елементи за тях на устойчивост на горски пожар
113,00 лв на бр./к-т
12 Изпитване на шумозащитни огради на удар и собствено тегло съгласно БДС EN 1794-1
185,00 лв на бр./к-т
13 Устойчивост на удар на парапети съгласно БДС EN 1317-6
142,00 лв на м2
14 Изпитване за определяне на конструктивни характеристики на пътни знаци и табели съгласно БДС EN 12899-1
199,00 лв на м2