Агенция "Пътна инфраструктура"

Институт по пътища и мостове

Назад

ИЗПИТВАНЕ НА ПРОТИВОЗАМРЪЗВАЩИ СРЕДСТВА

ПОКАЗАТЕЛИ
Цена
1
рН
66,00 лв
2 Температура на замръзване
87,00 лв
3 Плътност
96,00 лв
4 Зърнометричен състав
87,00 лв
5 Съдържание на влага
105,00 лв
6 Съдържание на NaCl ,MgCl2, CaCl2/течни/
131,00 лв
7 Съдържание на водоразтворими хлориди, изразени като NaCl в сол
140,00 лв
8 Съдържание на водоразтворими сулфати, изразени като CaSO4 в сол
165,00 лв
9 Размразяваща способност / при една температура/
74,00 лв