Агенция "Пътна инфраструктура"

Институт по пътища и мостове

Назад

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА СТРОИТЕЛНИ ПОЧВИ И СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ
Цена
1
Желязно и манганово разпадане
50,00 лв
2 Варово разпадане
61,00 лв
3 Съдържание на чужди примеси
51,00 лв
4 Обемна маса в свободно насипно състояние
83,00 лв
5 Силикатно разпадане (след пропарване и третиране с натриев сулфат)
115,00 лв