Агенция "Пътна инфраструктура"

Институт по пътища и мостове

Назад

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА СТУДЕНИ АСФАЛТОВИ СМЕСИ С РАЗРЕДЕН БИТУМ С ДЪЛЪГ СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ
Цена
1
Изготвяне на пробни тела от студена асфалтова смес – БДС EN 12697-30
49,00 лв
2 Устойчивост и условна пластичност по Маршал при 40оС – БДС EN 12697-34
54,00 лв
3 Съдържание на свързващо вещество в асфалтовата смес – БДС EN 12697-1, метод с центрофуга
119,00 лв
4 Зърнометричен състав на минералната част на асфалтова смес -БДС EN 12697-2
67,00 лв
5 Сцепление на битума с повърхността на минералната част на асфалтовата смес – БДС 11685:1982 и ТС 96 – МТ2
47,00 лв
6 Обработваемост на неуплътнената смес при - 5ºС – Технически изисквания за студени асфалтови смеси с дълъг срок на съхранение, 2003 г.
19,00 лв