Агенция "Пътна инфраструктура"

Институт по пътища и мостове

Назад

ИЗПИТВАНЕ НА БЕТОН И НЕОРГАНИЧНИ СВЪРЗВАЩИ ВЕЩЕСТВА

I СВЪРЗВАЩИ ВЕЩЕСТВА

ПОКАЗАТЕЛИ
Цена
1
Ситност на смилане на цимента
35,00 лв
2 Нормена гъстота на цимента
27,00 лв
3 Срокове за времесвързване на цимента
44,00 лв
4 Обемно постоянство на цимент, чрез изваряване и 28-дневно отлежаване
62,00 лв
5 Якост на цимента за една възраст (3 призми)
79,00 лв
6 Вероятна якост на цимента, чрез твърдостта по Бринел
35,00 лв
7 Ситност на строителен гипс
26,00 лв
8 Нормена гъстота на гипса
26,00 лв
9 Срокове за времесвързване на гипс
22,00 лв
10 Якост на гипса за една възраст (3 призми)
46,00 лв
11 Определяне на неразтворим остатък
196,00 лв
12 Определяне на съдържание на сулфати (тегловно)
196,00 лв
13 Определяне на хлориди
170,00 лв

II ДОБАВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ
Цена
1
Вземане на проба от добавъчни материали _лек, обикновен и тежък
9,00 лв
2 Обемна маса на едър добавъчен материал (лек или обикновен)
31,00 лв
3 Обемна маса на пясък (естествен, лек) или пепел от ТЕЦ
31,00 лв
4 Специфична маса на пясък
39,00 лв
5 Специфична маса на чакъл или трошен камък
39,00 лв
6 Пресевен анализ на естествен пясък и изчисляване на модула на едрината
88,00 лв
7 Пресевен анализ на лек изкуствен пясък по маса
70,00 лв
8 Пресевен анализ на лек изкуствен пясък по обем
84,00 лв
9 Пресевен анализ на чакъл или трошен камък (лек или обикновен)
70,00 лв
10 Пресевен анализ на лек добавъчен материал по обем
84,00 лв
11 Съдържание на глинести и прахови частици в пясъка
62,00 лв
12 Съдържание на глинести и прахови частици в чакъл или трошен камък
53,00 лв
13 Определяне на глинести агломерати и др. примеси в една проба пясък
53,00 лв
14 Определяне съдържанието на парчета глина и други примеси в една фракция чакъл или трошен камък
22,00 лв
15 Определяне съдържанието на слаби и изветрели зърна в една фракция чакъл или трошен камък
39,63 лв
16 Определяне на водопопиваемостта на една проба чакъл или трошен камък (фр. 5-20 мм или 5-30 мм)
39,00 лв
17 Изпитване на мразоустойчивост по ускорен метод ( с р-р от натриев сулфат) на една фракция чакъл или трошен камък
131,00 лв
18 Изпитване на мразоустойчивост по ускорен метод ( с р-р от натриев сулфат) на една фракция чакъл или трошен камък - 5 цикъла
262,00 лв
19 Изпитване на мразоустойчивост по ускорен метод ( с р-р от натриев сулфат) на една фракция чакъл или трошен камък - 15 цикъла
393,00 лв
20 Мразоустойчивост за 25 цикъла непосредствено замразяване на една фракция чакъл или трошен камък
487,00 лв
21 Мразоустойчивост за 50 цикъла непосредствено замразяване на една фракция чакъл или трошен камък
975,00 лв
22 Мразоустойчивост за 100 цикъла непосредствено замразяване на една фракция чакъл или трошен камък
1843,00 лв
23 Определяне алкалореакционната способност на едър добавъчен материал в бетон при 12-месечно изпитване
3088,00 лв
24 Определяне алкалореакционната способност на едър добавъчен материал в разтвор при 6-месечно изпитване за една проба
1625,00 лв
25 Определяне алкалореакционната способност на пясък в разтвор при 6-месечно изпитване за една проба
1625,00 лв
26 Съдържание на плоски и продълговати зърна в една фракция чакъл или трошен камък
31,00 лв
27 Съдържание на органически примеси в пясък или чакъл
44,00 лв
28 Сасъхване на добавъчни материали за бетон
110,00 лв
29 Вземане на проба от добавъчни материали _лек, обикновен и тежък
9,00 лв
30 Обемна маса на едър добавъчен материал (лек или обикновен)
31,00 лв
31 Съдържание на органични примеси /индикаторен метод/
96,00 лв
32 Съдържание на обща сяра
222,00 лв
33 Съдържание на киселинноразтворими сулфати
196,00 лв
34 Съдържание на силициев диоксид за алкална реактивоспособност
235,00 лв
35 Намаляване на алкалност за алкална реактивоспособност
196,00 лв
36 Съдържание на водоразтворими хлориди
153,00 лв

III ЦИМЕНТОВА СТАБИЛИЗАЦИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ
Цени
1
Пресевен анализ на почви за циментово-стабилизирани пластове
70,00 лв
2 Направа на пробни тела от циментово-стабилизирани почви с размери 100/120мм (3 броя)
83,00 лв
3 Направа на пробни тела от циментово-стабилизирани почви с размери 125/150мм (3 броя)
92,00 лв
4 Мразоустойчивост на проби от циментово-стабилизирана почва (3 броя)
482,00 лв
5 Якост на натиск на проби от циментово-стабилизирана почва - за един брой
11,00 лв
6 Изрязване на ядки от циментово-стабилизирани пластове (1 брой)
118,00 лв
7 Подготовка на ядките за изпитване
31,00 лв

ІV БЕТОНИ, БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ И ЕЛАСТОМЕРНИ ЛАГЕРИ

ПОКАЗАТЕЛИ
Цени
1
Изпитване на якост на натиск на готово кубче с размери 10/10/10 см и по-малко
11,00 лв
2 Изпитване на якост на натиск на готово кубче с размери 15/15/15 см
13,00 лв
3 Изпитване на якост на натиск на готово кубче с размери 20/20/20 см
13,00 лв
4 Определяне якостта на опън при огъване на 1 брой готова гредичка с размери 10*10*40 см
26,00 лв
5 Определяне якостта на опън при огъване на 1 брой готова гредичка с размери 15*15*60 см
48,00 лв
6 Определяне якостта на опън при огъване на 1 брой готова гредичка с размери 15*15*120 см
96,00 лв
7 Определяне якостта на опън на бетона, чрез разцепване на цилиндър-на един брой готово пробно тяло
31,00 лв
8 Направа на лабораторна проба от бетон с обем от 50 до 80 л
305,00 лв
9 Направа на лабораторна проба от бетон с обем от 25 до 50 л
221,00 лв
10 Направа на лабораторна проба от бетон с обем до 25 л
152,00 лв
11 Направа на лабораторна проба от разтвор с обем от 5 до 10 л
83,00 лв
12 Направа на лабораторна проба от разтвор с обем до 5 л
48,00 лв
13 Определяне въздухосъдържанието на бетонна смес
62,00 лв
14 Водопропускливост на готови пробни тела (6 бр.цилиндри при 2 атм.)
385,00 лв
15 Водопропускливост на готови пробни тела (6 бр.цилиндри при 2 атм.)
663,00 лв
16 Водопропускливост на готови пробни тела (6 бр.цилиндри при 6 атм.)
770,00 лв
17 Водопропускливост на готови пробни тела (6 бр.цилиндри при 8 атм.)
770,00 лв
18 Мразоустойчивост на пробни тела с обем до 1л - 3бр.в серия 15 цикъла
649,00 лв
19 Мразоустойчивост на пробни тела с обем до 1л - 3бр.в серия 25 цикъла
866,00 лв
20 Мразоустойчивост на пробни тела с обем до 1л - 3бр.в серия 50 цикъла - без междинен
1083,00 лв
21 Мразоустойчивост на пробни тела с обем до 1л - 3бр.в серия 50 цикъла - с един междинен
1472,00 лв
22 Мразоустойчивост на пробни тела с обем до 1л - 3бр.в серия 100 цикъла - без междинен
1472,00 лв
23 Мразоустойчивост на пробни тела с обем до 1л - 3бр.в серия 100 цикъла - с един междинен
2034,00 лв
24 Мразоустойчивост на пробни тела с обем до 1л - 3бр.в серия 150 цикъла - без междинен
2208,00 лв
25 Мразоустойчивост на пробни тела с обем до 1л - 3бр.в серия 150 цикъла - с един междинен
2704,00 лв
26 Контрол и оценка на якостта на бетона, произвеждан на строителна площадка при статистически колектив от 15 резултата
123,00 лв
27 Контрол и оценка на якостта на бетона, произвеждан на строителна площадка при статистически колектив от 50 резултата
246,00 лв
28 Контрол и оценка на якостта на бетона, произвеждан на строителна площадка при статистически колектив от 150 резултата
385,00 лв
29 Изчисляване коефициента на еднородност на лек бетон по обемна маса при статистически колектив от 50 резултата
246,00 лв
30 Изчисляване коефициента на еднородност на лек бетон по обемна маса при статистически колектив от 100 резултата
385,00 лв
31 Изчисляване коефициента на еднородност на лек бетон по обемна маса при статистически колектив от 150 резултата и повече
524,00 лв
32 Потвърждаване на коефициента за ускорено определяне вероятната 28-дневна якост на бетона за 100 опитни резултата от един ускорен режим
315,00 лв
33 Еластичен модул на готова бетонна призма
385,00 лв
34 Определяне на пълзенето на бетона на три броя пробни тела (представени готови) с размери 15/15/60 см при продължителност на изпитването 90 дни. ЗАБЕЛЕЖКА: При призми 10/10/40см цената се намалява с 5% за възраст до 120 дни вкл. и с 8% за възраст до 360 дни вкл.
1104,00 лв
35 Определяне на пълзенето на бетона на три броя пробни тела (представени готови) с размери 15/15/60 см при продължителност на изпитването 120 дни ЗАБЕЛЕЖКА: Както при точка 34
1525,00 лв
36 Определяне на пълзенето на бетона на три броя пробни тела (представени готови) с размери 15/15/60 см при продължителност на изпитването 180 дни. ЗАБЕЛЕЖКА: \ При призми 10/10/40 см цената се намалява с 5% за възраст до 120 дни вкл. и с 8% за възраст до 360 дни вкл.
2531,00 лв
37 Определяне на пълзенето на бетона на три броя пробни тела (представени готови) с размери 15/15/60 см при продължителност на изпитването 360 дни. ЗАБЕЛЕЖКА: При призми 10/10/40 см цената се намалява с 5% за възраст до 120 дни вкл. и с 8% за възраст до 360 дни вкл.
5062,00 лв
38 Изрязване на ядка от втвърден бетон (с диаметър 50мми l=150мм) - за 1 бр.
131,00 лв
39 Изрязване на ядка от втвърден бетон (с диаметър 100мми l=200мм) -за 1 бр.
197,00 лв
40 Изрязване на ядка от втвърден бетон (с диаметър 150мми l=300мм) -за 1 бр.
262,00 лв
41 Подготовка за изрязване ядка за изпитване (с диаметър 50мм) - за 1 брой
31,00 лв
42 Подготовка за изрязване ядка за изпитване (с диаметър 100мм) - за 1 брой
40,00 лв
43 Подготовка за изрязване ядка за изпитване (с диаметър 150мм) - за 1 брой
62,00 лв
44 Изпитване на бетон по безразрушителен метод с уред HPS или "Кремиковец" - за едно место
22,00 лв
45 Изпитване на бетон по безразрушителен метод с уред склерометър ШМИДТ, тип "N" - за едно место
22,00 лв
46 Тариране на уред HPS - за един брой
177,00 лв
47 Тариране на уред склерометър ШМИДТ, тип "N" - за един брой
177,00 лв
48 Тариране на уред "Кремиковец" - за един брой
177,00 лв
49 Измерване на бетонно покритие на армировка / m2 бетонова повърхност /с уред "Коварметър" до 10 cm
44,00 лв
50 Определяне степента на корозия на армировката в бетона / m2 бетонова повърхност /по метода на полуклетка за 1 позиция
107,00 лв
51 Замерване влажността на бетона повърхност на пътна плоча - 10 точки на 100 m2
22,00 лв
52 Определяне на корекционен коефициент за безразрушително изпитване - за една марка
423,00 лв
53 Определяне на корекционен коефициент за безразрушително изпитване - за една зона
493,00 лв
54 Якост на опън при огъване на един брой тротоарни плочи с неправоъгълни размери и обем до 2 дм3
79,00 лв
55 Якост на опън при огъване на един брой тротоарни плочи с правоъгълни размери и обем до 2 дм3
62,00 лв
56 Якост на опън при огъване на един брой тротоарни плочи с правоъгълни размери и обем от 2 до 5 дм3
96,00 лв
57 Якост на опън при огъване на един брой тротоарни плочи с неправоъгълни размери и обем от 2 до 5 дм3
165,00 лв
58 Водопопиваемост на пет броя пробни тела от тротоарни плочи с общ обем до 1.5 дм3
193,00 лв
59 Мразоустойчивост на тротоарни плочи с неправоъгълна форма с обем до 2.0 дм3 - 10 броя за 50 цикъла
1204,00 лв
60 Мразоустойчивост на тротоарни плочи с правоъгълна форма с обем от 2 до 5 дм3 - 10 броя за 50 цикъла
987,00 лв
61 Мразоустойчивост на тротоарни плочи с правоъгълна форма с обем до 2.0 дм3 - 10 броя за 50 цикъла
770,00 лв
62 Мразоустойчивост на тротоарни плочи с неправоъгълна форма с обем от 2 до 5 дм3 - 10 броя за 50 цикъла
987,00 лв
63 Водопопиваемост на пет броя пробни тела от тротоарни плочи с общ обем от 1.5 до 3 дм3
275,00 лв
64 Определяне водонепропускливостта на 1 брой бетонна канализационна тръба с диаметър150 мм
131,00 лв
65 Определяне водонепропускливостта на 1 брой бетонна канализационна тръба с диаметър 200 мм
165,00 лв
66 Определяне водонепропускливостта на 1 брой бетонна канализационна тръба с диаметър 300 мм
200,00 лв
67 Определяне водонепропускливостта на 1 брой бетонна канализационна тръба с диаметър 300 мм
235,00 л
в
68 Определяне на геометрични размери на еластомерни лагери
13,00 лв
69 Определяне на твърдост по Шор - А на еластомера
48,00 лв
70 Определяне на модул на хлъзгане на двойка еластомерни лагери съгласно ОН
524,00 лв
71 Външен оглед и издръжливост на натоварване на капак за ревизионна шахта
123,00 лв
72 Външен оглед и издръжливост на натоварване на решетка за отток на вода
123,00 лв
73 Измерване на геометрични размери на 1 брой бордюр, 1 брой тротоарна плоча, 1 брой паве
26,00 лв
74 Определяне на якост на опън при огъване на 1 брой бордюр с b=80mm, h=160mm
105,00 лв
75 Определяне на якост на опън при огъване на 1 брой бордюр с b=150mm, h=250mm
122,00 лв
76 Определяне на якост на опън при огъване на 1 брой бордюр с b=180mm, h=350mm
140,00 лв
77 Водопопиваемост на три броя пробни тела от бордюри, плочи или павета с маса до 5kg
165,00 лв
78 Съдържание на киселинно разтворими хлориди/спектрофотометрично/
114,00 лв
79 Съдържание на киселинно разтворими хлориди по BS1881 Р.124
170,00 лв
80 Съдържание на киселинно разтворими сулфати по BS1881 Р.124
196,00 лв